test test icon-title-deco

:::

課程設計


課程設計

壹、畢業應修習學分:128學分

     一、通識必修課程30學分

     二、通識選修課程6學分

     三、軍官專業課程36學分

     四、應外系專業必修課程40學分

     五、應外系專業選修課程16學分